deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

21/9/10

Moai (Relats conjunts)

In Memoriam Pablo Neruda


Fixos ulls fixos
Als meus ulls
I m’ofereixen
Claus de l’enigma
Del seu naixement
Contemplant l’horitzó
Illa on el temps s’atura
On els indicis de l’home
No tindran mai cap significat
En el sòl immaculat, virginal
De l’obscura sang del volcà
Fixos ulls fixos
Als meus ulls
Als meus llavis
Que els mostren
Les paraules
El coll
S’erigeix
Majestàtic
Cap als núvols
Cap a l’or del sol
Relats conjunts