deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

15/11/12

Boscúria onírica (Itineràncies poètiques V, )

Un bosc de somnis
Per al foc que desperta
En cors silvestres.
I deixarem que ens creixi
Amb l'abrusada eterna.

Bòreas (Itineràncies poètiques V, )

Salpa la barca,
Lluny de rumb i d'amarres,
Vers la incertesa,
Volent que la deriva
Sigui camí de sirga.
Tindrà els alisis
Del vincle ferm amb ella;
I del nord, l'hàlit.