deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

10/11/12

Aritmètica (Itineràncies poètiques V, )

Sense metàfores ni límits t'estimo.
No hi ha vers que arribi a l'aritmètica
Exacta que mereixes ni als resultats
Que s'aproximin a l'infinit de besar-te.

I només hi ha una única solució possible
En el teorema de l'enyor i de l'absència:
Tenir a flor de llavis la teva pell d'atzar.