deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

8/4/11

Sístole rítmica, marítima diàstole (RPV166)

Sístole, xiscle
De gavina que endega
El seu vol fràgil.

*

Aigua. Més aigua,
Amb l'ímpetu de l'ona
Que abraça i sembra
La sal, el bressol, l'alga
En el batec de l'home.

*

Naufragi o vida.
I el silenci retorna
Quan l'embat fèrtil
De l'aigua ha de romandre
Entre el cel i la platja.

*

Aigua. Més aigua.
Mentre la brisa és l'hàlit,
La llum propera.
I l'aurora rogenca
Creix, galerna callada.

*

Onatge rítmic,
Diàstole que compta
El malmès viure.