deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

18/4/10

Acròstica dèria (A Rosabel Gumbau González, en el seu aniversari)

Respira
On
Sospirin
Aus
Belles:
En
L'horitzó.

Guaita
Un
Món
Brillant
Acoblant-se
Unitàriament.

Goig
O
Nacre
Zumzejant
Arreu?
L'amistat
Esdevé
Zenit...