deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

8/12/14

Consciència (31 paraules de VullEscriure; 8)

Des que té consciència que les hores se li escolen; per això reclama temps, sense adonar-se que el fet de ser mortal el limita.