deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

18/12/14

Àgrafa (50 paraules)

Àgrafa, mandrosa i pessimista, la dona imaginà córrer la tinta a les venes. Cercà personatges, recordà possibles diàlegs i embastà trames amb desenllaços sorprenents. Però sempre preferí no fer-ho.
 
Avui, en ferir la pròpia carn, es barregen plaer i dolor: dels seus canells oberts, sent brollar milers de pàgines, finalment...

1 comentari:

deomises ha dit...

Ágrafa


Ágrafa, perezosa y pesimista, la mujer imaginó correr la tinta en sus venas. Buscó personajes, recordó posibles diálogos e hilvanó tramas con desenlaces sorprendentes. Pero siempre prefirió no hacerlo.

Hoy, al herir su propia carne, se mezclan placer y dolor: de sus muñecas abiertas, siente brotar miles de páginas, finalmente...


d.