deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

14/1/16

Càbales (o Vèrbola)(ARC a la ràdio)

La Camèlia estrena viduïtat i la tasca feixuga de pujar, a partir d'ara tota sola, dos fills adolescents. Continuarà amb ells al poble del seu difunt marit, que l'ha acollida sense problemes i que s'ha abocat per complet d'ençà de la desgràcia. Encara és aviat per llançar-se a l'aventura de refer la seva vida en una altra banda. L'ajut que percep de l'assegurança de vida és exigua, perquè les circumstàncies de l'accident laboral no es van aclarit massa bé. Per aquest motiu, després dels quefers domèstics i de dur els nens a l'escola, se submergeix a l'alenada fresca i social de les xarxes, deixant a banda cabòries i càbales.

Ningú no l'ha refusada en cap moment per la seva condició de vídua o per haver perdut el vincle amb el seu món anterior. Sinó perquè la naturalesa humana és inescrutable i rara. A més, per què no es pot considerar, també ella, mereixedora d'ocupar aquest espai comú, sense haver-se d'amagar de les males llengües? Com passa a qualsevol altra banda, té el seu grup d'amistats confidents i més properes, a l'igual que hi ha les persones que la ignoren o li restringeixen l'accés a les seves converses. No es posa pedres al fetge per aquestes rancúnies; al contrari, s'apressa per enllestir la compra o la neteja i així no es perd les xafarderies més suculentes. Encara que no gosi posar-hi cullerada perquè peca de prudent.

La Camèlia feineja i segueix atenta tant el darrer rumor com el fil de la trama perquè, enmig de l'emoció de descobrir una infidelitat o d'escoltar els entranyables records d'infantesa de les ancianes del poble, l'ordit no se li emboliqui i se li vagi en orris tot el sargit. L'ormeig ha de quedar perfecte perquè la captura no se'n ressenti, malgrat la vèrbola de les dones dels mariners.

3 comentaris:

deomises ha dit...

Cábalas (o Verborrea)


Camelia estrena viudedad y la tarea pesada de subir, a partir de ahora sola, dos hijos adolescentes. Continuará con ellos en el pueblo de su difunto marido, que la ha acogido sin problemas y que se ha volcado por completo desde la desgracia. Aún es pronto para lanzarse a la aventura de rehacer su vida en otra parte. La ayuda que percibe del seguro de vida es exigua, porque las circunstancias del accidente laboral no se aclararon demasiado bien. Por este motivo, después de los quehaceres domésticos y de llevar a los niños a la escuela, se sumerge en la bocanada fresca y social de las redes, dejando aparte preocupaciones y cábalas.

Nadie la ha rechazado en ningún momento por su condición de viuda o por haber perdido el vínculo con su mundo anterior. Sino porque la naturaleza humana es inescrutable y rara. Además, ¿por qué no se puede considerar, también ella, merecedora de ocupar este espacio común, sin tener que esconderse de las malas lenguas? Como ocurre en cualquier otra parte, tiene su grupo de amistades confidentes y más cercanas, al igual que existen las personas que la ignoran o le restringen el acceso a sus conversaciones. No se preocupa por estos rencores; al contrario, se apresura para terminar la compra o la limpieza y así no se pierde los chismes más suculentos. Aunque no ose opinar demasiado porque peca de prudente.

Camelia faena y sigue atenta tanto el último rumor como el hilo de la trama para que, en medio de la emoción de descubrir una infidelidad o de escuchar los entrañables recuerdos de infancia de las ancianas del pueblo, la urdimbre no se le envuelva y se le vaya a pique todo el zurcido. El aparejo debe quedar perfecto para que la captura no se resienta, pese a la verborrea de las mujeres de los marineros.


d.

Unknown ha dit...

Qué buen entramado, los juegos de palabras y el final, siempre sorprendente.

Unknown ha dit...

Muy bueno el juego de palabras, el entramado. Sorprendente final, como en todos los relatos.