deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

17/10/15

Gèlida (o Perpètua)[#viernescreativo]
Només quan ja era massa tard t'has adonat que l'aliança havia de ser perpètua i fins a la mort. Inclús semblava haver-hi l'obligació de provocar-la amb jocs plens de risc i de temeritat. Com els reptes que t'esperonaven a millorar en la tendra infància, que et preparaven per a la quotidianitat, per a la vida pura i dura. Potser sí que la lletra amb sang entra. Però també les regles del matrimoni? Ho acceptaves sense queixar-te, per tradició, perquè les mares i les àvies treien ferro a l'assumpte, en conèixer les baralles que sovintejaven casa teva. Cada vegada durava menys l'armistici i arribava el conflicte amb motius o sense. Sang, ferides, sangtraïts, blaus... tatuatges que marcaven el teu cos i que maquillaves gràcies a qualsevol excusa que inventaves i que aquell qui t'escoltava dissimulava creure.

Només ara, que les espines t'han travessat les vísceres i els somnis, et trobo gèlida i callada, emmudida per sempre, dins del frigorífic de la Morgue. I t'he de reconèixer... Reconèixer-te què?
 #viernescreativo

1 comentari:

deomises ha dit...

Gélida (o Perpetua)


Solamente cuando ya era demasiado tarde te has dado cuenta de que la alianza debía ser perpetua y hasta la muerte. Incluso parecía haber la obligación de provocarla con juegos llenos de riesgo y de temeridad. Como los retos que te obligaban a mejorar en la tierna infancia, que te preparaban para lo cotidiano, para la vida pura y dura. Puede que la letra con sangre entre. Pero ¿también las reglas del matrimonio? Lo aceptabas sin rechistar, por tradición, porque las madres y las abuelas sacaban hierro al asunto, al conocer las peleas que proliferaban en tu casa. Cada vez duraba menos el armisticio y llegaba el conflicto con motivos o sin ellos. Sangre, heridas, cardenales, moratones… tatuajes que marcaban tu cuerpo y que maquillabas gracias a cualquier excusa que inventabas y que aquel que te escuchaba disimulaba creer.

Solamente ahora, que las espinas te han atravesado las vísceras y los sueños, te encuentro gélida y callada, enmudecida para siempre, dentro del frigorífico de la Morgue. Y tengo que reconocerte… ¿Reconocerte qué?


d.