deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

30/6/15

Perímetre (o Escapatòria)(#hemcrescutjunts #tweetrelat; 1)Cada llamborda és en el perímetre vital que ens tria, inclús en l'escapatòria que delata l'engany o l'adulteri.