deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

21/12/14

Fúnebre (31 paraules de VullEscriure; 21)

Macabre de mena, sempre difon les bones notícies mitjançant corbs negres.