deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

17/1/13

An(n)estèsia (Niporepte74)

Té la mà, pren-la
Quan el passeig és vida:
L'ànima exhala.