deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

7/2/12

Inèrcia (A Antoni Tàpies (R. I. P.))

No és el traç predilecte
Ni el diàleg amb l'ull,
Tampoc la forma que balla
Ni els colors que delimiten;

No és la paraula que porta
Petges de la llet materna,
Ni el gest fàcil que provoca
Moure's per la vida per inèrcia.

No és el llenç ple de signes
Ni l'harmonia caòtica d'ésser
Pioner en moviments i agosarat.

Tampoc la litúrgia silenciosa
Que cal tenir per l'obituari.
Ara parlo per simple respecte.