deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

21/7/10

Mel·líflua (Acròstica itinerància III)(Itineràncies poètiques, 108)

Zumzeig mel·liflu,
Els teus mots produeixen
La melangia.