deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

19/7/10

Legítima renúncia (Itineràncies poètiques, 100)

[seguiment extraoficial de Mentre esperem de Carme R]

Perquè la millor albada
És la que ens queda prohibida,
També desitjo una vida
A un jou encadenada

I poder reclamar una nova
Forma de viure, renunciar
Constantment a un legítim demà
Per tenir llunes en un cove.

Perquè la millos de les albes
És la contemplada furtivament,
Amb brins de lluita i de turment,

I poder sentir les mans balbes
Per arrencar estaques i arrels
Que ens claven els somnis rebels.