deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

10/7/10

Èmfasi (Itineràncies poètiques, 73)

[seguiment extraoficial de Somnis devorats (fragments improvisats) de Gabriel B.]

Hem de fer nostres els nous càntics
Contra l'atac, per enfortir la defensa
D'allò que ens pertany per natura.

I junyir els clams amb mots emfàtics
Que demostrin a la gent, que pensa
Que ens vencerà amb la impostura,

Que avui despertem amb aires de llibertat.